چرا تولیدکنندگان بر قیمت های بالای مناقصه اصرار دارند؟

عنوان 20- رفتار سازندگان و فروشندگان واحدهای نوساز در بازار مسکن تهران منجر به افزایش اختلاف قیمت خانه های نوساز و کلنگی شده و این اختلاف قیمت بیش از گذشته است. از ابتدای خرداد تا امروز قیمت های پیشنهادی برای فروش آپارتمان های مسکونی با قدمت دو رقمی تقریباً مستمر در حال کاهش است.

البته قیمت های پیشنهادی فروش در ماه گذشته ظاهراً بدون تغییر بوده است، اما در عین حال چندین عملیات که پس از اعمال تخفیف بر قیمت نهایی آغاز شد، منجر به انعقاد گواهینامه شد.

اما این روند در مورد مسکن های نوساز و افتتاح نشده صدق نمی کند و قیمت های پیشنهادی فروش توسط سازندگان یا بدون تغییر باقی می ماند یا کاهش آن اندک و ناچیز است. بحث سازندگان این است که قیمت مصالح ساختمانی و هزینه های اخذ پروانه ساختمانی همچنان در حال افزایش است و در نتیجه از کاهش قیمت پیشنهادی تا حد امکان خودداری می کنند؛ در حالی که در صورت لزوم، قیمت تمام شده برای دریافت پروانه ساخت و ساز افزایش می یابد. مگر اینکه مجبور به تبدیل ملک خود به پول نقد شوند که این امر فقط در مورد برخی از سازندگان که پروژه جدیدی را شروع کرده اند صادق است.

مزیت این رفتار دوگانه از نظر عرضه باعث افزایش روزانه اختلاف قیمت آپارتمان های نوساز و قدیمی شده است. معمولا قیمت هر متر مربع ساختمان قدیمی 15 سال به بالا بین 25 تا 35 درصد ارزانتر از قیمت واحدهای نوساز است. این در حالی است که هم اکنون در برخی مناطق بازار این اختلاف قیمت با پیگیری قیمت های عرضه شده به حداقل 40 درصد افزایش یافته است.

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
حقوق بازنشستگانشاد پیمایی، مرضیه برومند، تئاتر عروسکی، جشنواره تئاتر عروسکی مبارک، جشنواره، تئاتر کودکلاستیک دولتیفلسطین، کتابنسدی، مهدی رحمتیسازمان کارکنان دولتحقوق معلماننبیل بهویی، پرسپولیسAFC، سپهخونرتبه بندی معلمان