قانون رتبه بندی معلمان با هدف ارتقای کیفی مدارس کشور و حمایت بیشتر از معلمان در تاریخ 31 شهریور 1400 اجرا شد و 960 هزار معلم در رتبه بندی قرار گرفتند و رتبه های آموزشی معلمان، مربیان معلمان، مددکاران. ، و دکترا داده شد. و اساتید به ترتیب رتبه های 1، 2، 3، 4 و 5 را کسب کردند. پیش از این یکی از نمایندگان مجلس از پرداخت 4300 میلیارد تومان بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی خبر داده

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
حقوق بازنشستگانشاد پیمایی، مرضیه برومند، تئاتر عروسکی، جشنواره تئاتر عروسکی مبارک، جشنواره، تئاتر کودکلاستیک دولتیفلسطین، کتابنسدی، مهدی رحمتیسازمان کارکنان دولتحقوق معلماننبیل بهویی، پرسپولیسAFC، سپهخونرتبه بندی معلمان