چند سالی است که دولت ها تصمیم درستی درباره طرح رتبه بندی معلمان نگرفته اند و هر تصمیمی که گرفته می شود ناقص و نیمه کاره اجرا می شود و صدای معلمان به گوش می رسد. هنوز مشخص نیست سرنوشت این طرح چه خواهد شد. طرح رتبه بندی معلمان یکی از طرح هایی است که امروز در مجلس مطرح شده است. زیرا با اجرای طرح رتبه بندی معلمان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت. با تصویب قانون رتبه بندی معلمان

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
حقوق بازنشستگانشاد پیمایی، مرضیه برومند، تئاتر عروسکی، جشنواره تئاتر عروسکی مبارک، جشنواره، تئاتر کودکلاستیک دولتیفلسطین، کتابنسدی، مهدی رحمتیسازمان کارکنان دولتحقوق معلماننبیل بهویی، پرسپولیسAFC، سپهخونرتبه بندی معلمان