آنچه در مورد طرح ساماندهی کارکنان می توان گفت، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانی در بخش دولتی علیرغم تصویب نمایندگان همچنان بین شورای هدف و مجلس، دولت و گردیان است. . شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دولت را ابلاغ کرد و پس از چند سال به مجلس بازگشت تا در طرح ساماندهی کارکنان دولت تغییراتی ایجاد کند و به تصویب مجلس برسد. همچنین انتخابات پارلمانی، این طرح باید. باید از دستور کار خارج شود رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
حقوق بازنشستگانشاد پیمایی، مرضیه برومند، تئاتر عروسکی، جشنواره تئاتر عروسکی مبارک، جشنواره، تئاتر کودکلاستیک دولتیفلسطین، کتابنسدی، مهدی رحمتیسازمان کارکنان دولتحقوق معلماننبیل بهویی، پرسپولیسAFC، سپهخونرتبه بندی معلمان