درباره اتفاقات دیدار لغو شده «سپاهان» و «اتحاد» و تصمیم این دیدار مقابل نماینده ایران ابهامات زیادی وجود دارد. مسعود سعیدی، مدیر رسانه ای «سپهون» در کانال خبر، موضوعات قابل تاملی را در این زمینه مطرح کرد. در دیدار پیش از بازی هیچ مشکلی مطرح نشد نکته مهم این است که یک روز قبل از بازی جلسه یک مدیر برگزار می شود و اساسی ترین مسائل از جمله رنگ پوشش ها و حرکت اتوبوس تیم مطرح می شود. از مسئول

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
حقوق بازنشستگانشاد پیمایی، مرضیه برومند، تئاتر عروسکی، جشنواره تئاتر عروسکی مبارک، جشنواره، تئاتر کودکلاستیک دولتیفلسطین، کتابنسدی، مهدی رحمتیسازمان کارکنان دولتحقوق معلماننبیل بهویی، پرسپولیسAFC، سپهخونرتبه بندی معلمان